4 Comments

  1. Pekpek

    kapag ang lumia 920 harware ay inilagay ng apple sa kanilang iPhone, maybe after 5 years, hahahah, amh iPhone ng mga bobo dian ay isang daang libo ang bayad. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *