4 comments
Pekpek
Pekpek

kapag ang lumia 920 harware ay inilagay ng apple sa kanilang iPhone, maybe after 5 years, hahahah, amh iPhone ng mga bobo dian ay isang daang libo ang bayad. 

Rannel Fernandez
Rannel Fernandez

overpriced ang lumia line ng nokia, comparing specs with other brands.